Archive for ศน.สินชัย โรจนไพฑูรย์

กิจกรรม

รับสมัครนักเรียนใหม่

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา

โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานักเรียนทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา เพื่อศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

   

 

 

 

 

พิธีถวายคำปฏิญาณ

พิธีถวายคำปฏิญาณ ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง 

   

แห่เทียนเข้าพรรษา

   

ศิษย์เก่า โรงเรียนเรา

ขอแสดงความยินดีกับ
พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนต์
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 

กิจกรรมวันแม่ 11 สค 60

ทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนเสือ

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 24 สค 60

งานแห่เทียนพรรษา 7 กค 60 วัดโคกท่าเจริญ