ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา

โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานักเรียนทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา เพื่อศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

   

 

 

 

 

ใส่ความเห็น