พิธีถวายคำปฏิญาณ

พิธีถวายคำปฏิญาณ ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง 

   

ใส่ความเห็น