Archive for กรกฎาคม 2018

พิธีถวายคำปฏิญาณ

พิธีถวายคำปฏิญาณ ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง 

   

แห่เทียนเข้าพรรษา

   

ศิษย์เก่า โรงเรียนเรา

ขอแสดงความยินดีกับ
พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนต์
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน