ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย สุอังคะ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :69/1 หมู่ 10 ถนนพานทอง-บ้านไร่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Telephone :0-3845-116
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา